Cách đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí

Cách đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí

Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.

Cách đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí

Cách đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí

Lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý không? Cách hạch toán ra sao? Chúng tôi chia sẻ để các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm, doanh nghiệp thưởng cho người lao động. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng doanh nghiệp phải căn cứ vào lợi nhuận trong năm và mức độ hoàn thành công việc của Người lao động để trích thưởng. Vì thế, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ không căn cứ vào mức lương hàng tháng của người lao động.

Để đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí thì cần:

– Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.
– Quyết định lương thưởng.
– Phiếu chi tiền thưởng.
– Chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Hạch toán

– Khi trích thưởng, trích lương tháng 13 :

Nợ TK 642,154, 622
Có TK 334, 338

Dịch vụ kế toán thuế Chúng tôi chúc các bạn thành công.

Theo ketoanbinhduong.com.vn