Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu”

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Trường hợp do sơ xuất nên dẫn đến sai sót xuất hóa đơn không liên tục vẫn xảy ra đối với nhân viên kế toán. Kế toán sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn xuất không liên tục qua vấn đề sau:

Cách xử lý hóa đơn xuất không liên tụcCâu hỏi: Tháng 1/2015 do sơ xuất nên tôi xuất hoá đơn không liên tục hôm nay báo cáo thuế quý mới phát hiện ra hoá đơn số 201 xuất ngày 23/1/2015, hoá dơn số 202 xuất ngày 22/1/2015. Liên hệ với khách hàng thì họ đã kê khai thuế tháng 1/2015 rồi. Tôi không biết giải quyết như thế nào cho hợp lệ:

Trả lời: Nội dung câu hỏi của bạn mình xin có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu”

Trường hợp của bạn không lập hóa đơn theo đúng thứ tự từ nhỏ tới lớn sẽ bị phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP:

“4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định”

Trong trường hợp của bạn, các hóa đơn đã giao cho khách hàng và khách hàng đã thực hiện việc kê khai thuế do đó việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Hi vọng những ý kiến trên có thể giúp ích cho bạn và các bạn khác qua bài viết cách xử lý hóa đơn xuất không liên tục.

Thân chào,

Theo ketoanbinhduong.com.vn