Diễn đàn kế toán

Kế toán tài chính Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

Xem kết quả: / 46
Bình thườngTuyệt vời 

 

STT

Nội dung chi phí, thu nhập

Thông tư 130/2008/209 Thông tư 177/2009/TT-BTCThông tư 177/2009/TT-BTC Thông tư 201/2009/TT-BTC
1 Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh) Không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B14 trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN) Được phép tính 1 phần cho các khỏan nợ phải trả, phải thu (không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn) nếu thỏa mãn điều kiện sau: Chỉ được phân bổ phần chi phí vào năm đó với điều kiện không làm doanh nghiệp phát sinh lỗ, phần còn lại sẽ phân bổ cho năm sau nhưng phần phân bổ trực tiếp cho năm phát sinh phải ít nhất bằng số chênh lệch của khoản nợ đến hạn phải trả trong năm đó (dù cho có làm KQKD của doanh nghiệp có bị lỗ cũng vẫn được tiến hành phân bổ vào chi phí) - Không đưa vào chi phí đối với chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ phải trả ngắn hạn (dưới 1 năm)

- Lỗ CLTG các khỏan phải trả dài hạn do đánh giá lại được đưa vào chi phí trong kỳ nhưng phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu lỗ thì phân bổ cho các năm sau nhưng không quá 5 năm và phải đảm bảo điều kiện là số phân bổ tối thiểu phải bằng số dư nợ dài hạn đến hạn phải trả trong năm.

- Lỗ CLTG các khỏan phải thu dài hạn được phép đưa tòan bộ vào chi phí trong năm, không có điều kiện phân bổ.
2
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh Không tính được vào thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B21 trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN) đối với các khỏan đánh giá lại chênh lệch tỷ giá Phải đưa vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khỏan CLTG do đánh giá lại các khỏan nợ phải trả bằng ngoại tệ, không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn - Không đưa vào thu nhập đối với chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ phải trả ngắn hạn (dưới 1 năm)

- Lãi CLTG các khỏan phải thu dài hạn phải đưa tòan bộ vào thu nhập trong năm.

- Lãi CLTG các khỏan phải trả dài hạn phải đưa tòan bộ vào thu nhập trong năm.
Share
 

Sở hữu trí tuệ - Thương hiệu

Dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế Dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế Các đối tượng không được bảo hộ sáng chế:   - Ý đồ, nguyên lý và phát
Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả Sở hữu trí tuệ luôn luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển
Dịch Vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp Dịch Vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp - Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan
Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu Hàng hóa Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu Hàng hóa - Nhãn hiệu hàng hóa có khả năng giúp người tiêu dùng ra quyết định lựa

Tin tức

Căn hộ thuê của nhà nước giải quyết thế nào khi ly hôn? Căn hộ thuê của nhà nước giải quyết thế nào khi ly hôn? - Khi lyhôn, căn nhà chúng tôi thuê của nhà nước có được coi là tài sản
Tình yêu dân kế toán Tình yêu dân kế toán + Độc giả Trần Hải Long chia sẻ những vần thơ về tình yêu dưới con mắt
Kế toán ghi khống hơn 3.000 hóa đơn bị khởi tố Kế toán ghi khống hơn 3.000 hóa đơn bị khởi tố - Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp - EFFECT-SQL Standard là phần mềm được thiết kế sẵn các nghiệp vụ và hệ
Chiêu 'bòn rút' 42 tỷ đồng của kế toán Cục Điện ảnh Chiêu 'bòn rút' 42 tỷ đồng của kế toán Cục Điện ảnh - Phạm Thanh Hải nhiều lần làm giả hồ sơ ủy nhiệm chi, rút số tiền lớn

Copyright © 2011 - 2013 Diễn Đàn Kế Toán - Dịch vụ kế toán - Ke toan. Phát triển bởi Thiết Kế Website đẹp
Website đang được xây dựng. Chúng tôi hiện chưa cung cấp thông tin hay sản phẩm trên website này.