Những khoản người lao động phải chi sau khi nhận lương

Những khoản người lao động phải chi sau khi nhận lương

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng, hàng tháng sau khi nhận được tiền lương, người lao động phải chi những khoản nào ? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời:

Những khoản người lao động phải chi sau khi nhận lương

Những khoản người lao động phải chi sau khi nhận lương

Nếu bạn là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ngoài quốc doanh (tức khoản lương của bạn do doanh nghiệp chi trả) thì nên đọc bài viết này.
1. Bảo hiểm xã hội
Mức đóng = 8% tiền lương tháng
Căn cứ Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014
2. Bảo hiểm y tế
Mức đóng = 1.5% tiền lương tháng
Căn cứ Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP,Khoản 1 Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015
3. Bảo hiểm thất nghiệp
Mức đóng = 1% tiền lương tháng
Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Luật việc làm 2013
4. Đoàn phí
Mức đóng = 1% tiền lương
Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013
5. Thuế thu nhập cá nhân
Tùy thuộc vào tiền lương, tiền công của bạn mà xem xét có phải đóng thuế TNCN hay không? Bởi thu nhập tính thuế TNCN là khỏan sau khi đã trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, các khoản giảm trừ…và sau đó tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
Ngoài ra, hàng năm người lao động còn phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai:
Mức đóng = 1 ngày lương tính theo mức lương tối thiểu vùng.
Mức lương tối thiểu vùng hiện nay:
Vùng I 3.750.000 đồng/thángVùng II 3.320.000 đồng/thángVùng III 2.900.000 đồng/thángVùng IV 2.580.000 đồng/tháng

Theo ketoanbinhduong.com.vn