Tag: hạch toán

Chia sẻ cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới

Chia sẻ cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới

Khoản chi hoa hồng môi giới từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng (đã bao gồm cả thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chia sẻ cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới

Chia sẻ cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới

Kế toán Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn bài viết: Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới khi xác định chi phí hợp lý. Để giúp các bạn xác định được các loại chi phí hợp lý trong quá trình hạch toán.

Bán hàng là một khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là đòn bẩy thúc đẩy lưu thông hàng hóa tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để bán hàng có thể hoạt động tốt. Thì vai trò của Môi giới (khâu trung gian) là cần thiết. Mà hiện nay nhiều doanh nghiệp áp dụng rộng rãi để tăng doanh số bán hàng. Nhưng làm thế nào để khoản chi phí hoa môi môi giới được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Thì kế toán cần phải hiểu rõ về những quy định liên quan đến vấn đề này.

1. Khái niệm – Chi phí hoa hồng môi giới
– Là khoản tiền trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa người bán và người mua.

– Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức

2. Điều kiện để chi phí hoa hồng môi giới được xác định là chi phí hợp lý của doanh nghiệp
Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Chi phí hoa hồng môi giới được xác định là chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Khi nó thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:

– Khoản chi hoa hồng môi giới phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Khoản chi hoa hồng môi giới có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

– Khoản chi hoa hồng môi giới từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng (đã bao gồm cả thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

3. Chứng từ hợp lệ của chi phí hoa hồng môi giới
3.1. Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới là cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới

– Hợp đồng môi giới giữa công ty chi trả và cá nhân nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức hưởng hoa hồng, số chứng minh thư để cuối năm làm quyết toán thuế TNCN

Phiếu chi tiền cho cá nhận nhận môi giới

Phiếu thu: thu lại 10% thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới

Ghi chú: Đến kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý, Công ty lập tờ khai và nộp tiền thuế TNCN từ tiền công tiền lương – Mẫu số 05/KK – TNCN để nộp thay cho cá nhân.

3.2. Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới là tổ chức kinh doanh (cá nhân, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề môi giới)

– Hợp đồng môi giới giữa công ty chi trả và cá nhân nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức hưởng hoa hồng

– Hóa đơn GTGT của Công ty môi giới xuất cho Công ty, thuế suất 10%

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi, Giấy báo Nợ

4. Cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới
4.1. Tiền hoa hồng môi giới cho vào chi phí bán hàng của Công ty

Nợ TK 641

Có TK 333.5: Nếu là chi trả cho cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới

Có TK 111, 112

4.2. Khi nộp thuế TNCN vào ngân sách nhà nước thay cho cá nhân nhận tiền hoa hồng môi giới

Nợ TK 333.5

Có TK 111, 112

Ví dụ : Công ty TNHH Phú Xuân ký hợp đồng hoa hồng môi giới với Bà Nguyễn Thị Len (CMT ND: 151.691.938). Ngày 10/02/2017. Công ty xuất bán Sợi cho Công Ty Hằng Ngọc số lượng 10.000 kg. Giá bán 49.500 đ/kg, chi phí hoa hồng bà Len được hưởng là 0.2% trên tổng giá thanh toán.

– Chi phí tiền hoa hồng trả cho bà Len = 10.000 * 49.500 * 0.2% = 990.000 đ

– Viết Phiếu chi tiền hoa hồng cho bà Len: 990.000 đồng

– Phiếu thu lại 10% thuế TNCN từ tiền công, tiền lương = 990.000 * 10% = 99.000 đồng

Theo lamketoan.vn

Hướng dẫn hạch toán chi phí xăng dầu

Hướng dẫn hạch toán chi phí xăng dầu

Nếu doanh nghiệp cấp bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ mà người mua hàng là tổ chức cá nhân, cí hân kinh doanh và cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoá.

Hướng dẫn hạch toán chi phí xăng dầu

Hướng dẫn hạch toán chi phí xăng dầu

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn và xử lý vi phạm quy định xuất hóa đơn cần lưu ý những gì. Kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, các bạn quan tâm tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn và hướng dẫn xử lý vi phạm thời điểm xuất hóa đơn được quy định cụ thể tại TT39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành thay thế cho nghị định 51/2010/NĐ-CP về quy cách làm hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vu.

I. Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hóa đơn và xử lý vi phạm về quy định hóa đơn thuế
ĐIều 16 về quy định lập hóa đơn

Các tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Nếu doanh nghiệp cấp bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ mà người mua hàng là tổ chức cá nhân, cí hân kinh doanh và cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoá. Ngày lập hóa đơn thực hiện được tính định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kế toán và kiểm toán thưc hiện kiểm kê kèm theo xác nhận của hai bên đã ký. Thời điểm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Nếu doanh nghiệp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ xăng dầu có giá trị từ 200.000 đồng mà không ghi tên địa chỉ và mã số thuế của người mua thì đơn vị kinh doanh xăng dầu vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Lưu ý: Đối với những đơn vị bán lẻ xăng dầu, trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì cuối ngày kế toán phải lập một hóa đơn về tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn đã phát sinh trong ngày đó.

Như vậy có thể hạch toán hóa đơn xăng dầu như sau:

Nếu người mua lẻ và người mua không lấy hóa đơn thì cuối ngày bán hàng, kế toán lập bảng kế và xuất 01 hóa đơn tổng theo bảng kê bán hàng.

Trường hợp đơn vị bán xăng dầu bán cho khách quen thì dựa trên bên hợp đồng của 02 bên để thỏa thuận và đối chiếu công nợ, bảng kê mà xuất 01 hóa đơn cho cả tháng, hạn chót là ngày cuối cùng của tháng

Nếu bên bán hàng xuất chậm hóa đơn sẽ bị phat theo quy định tại TT10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ban hành ngày 17/ 1/ 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

hướng dẫn hợp thức hóa chi phí xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu hạch toán như thế nào, hướng dẫn hạch toán chi phí xăng dầu

II. Quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu vi phạm
a) Kế toán lập hóa đơn không đúng thời điểm

Nếu kế toán lập hóa đơn không đúng thời điểm như hướng dẫn của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt tiền hoặc phạt cảnh cáo nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm làm chậm nộp thuế, có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không tìm thấy tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền năng nhất rơi vào mức tối thiểu của khung hình phạt đề ra.

Ví dụ về mức phạt hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Công ty A bán hàng cho khách dựa trên phiếu xuất kho ngày 1/06/2015 dựa trên phiếu xuất kho của công ty A. Tới ngày 15/06 mới lập hóa đơn giao cho khách hàng. Như vậy việc doanh nghiệp lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm quy định về việc lập hóa đơn và không đúng thời điểm công ty A.kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 6/2016 nên sẽ bị xử phạt 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

Ngoài hóa đơn xăng dầu cách xử dụng hạch toán rất nhiều người quan tâm cách hợp lý hóa chi phí tiền xăng tính như thế nào để được tính khấu trừ thuế GTGT.

Cơ sở pháp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với hóa đơn xăng dầu dựa vào luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13 ban hành 19/06/2013

Và nghị định số 218/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/12/2013 hướng dẫn quy định về luật thuế TNDN
Và TT78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014 quy định về thi hành luật thuế TNDN
TT151/2014/TT-BTC quy định và sửa đổi, bổ sung điều và quy định về luật thuế và sửa đổi TT78
TT 96/2015/TT-BTC ban hành 22/ 06/ 2015 quy định và hướng dẫn về thuế TNDN tại nghị định 12/2015/NĐ-CP
Tham khảo thêm công văn 4708/TCT-CS quy định và hướng dẫn về hợp đồng mượn xe

Khi hợp lý hóa chi phí và hóa đơn xăng dầu cần chú ý các thông tin sau:

Thời gian và lịch trình hoạt động xe
Đề ra định mức sử dụng nguyên vật liệu
Cuối tháng doanh nghiệp tổng hợp số KM đã đề ra theo lịch trình đăng ký và chạy xe dựa vào đó xác định được định mức nguyên vật liệu sử dụng.
Tập hợp toàn bộ những hóa đơn và chứng từ liên quan đến hóa đơn và những khoản chi phí phát sinh với hóa đơn xăng dầu như: xăng dầu , sửa chữa …
Trường hợp phát sinh chi trên 20 triệu sẽ phải thanh toán qua chuyển khoản không dược dùng tiền mặt, xuất được hóa đơn và chứng từ hợp lệ.
Nắm được các quy định cụ thể về quy chế tài chính kế toán
Trường hợp là nhân viên đi công tác thì phải có quyết định cử đi công tác, ngoài ra còn dựa vào định mức mà công ty quy định cho nhân viên công tác. Căn cứ vào lộ trình, đương đi, loại xe, thời gian sử dụng để làm các định mức tiêu hao NVL xăng dầu.

Theo ketoanleanh.vn

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Thông thường nếu kế toán hạch toán trường hợp chuyển nhầm tiền như vậy sẽ chuyển thành 02 lần thanh toán và bị thừa TK 3388 khoản phải trả khác.

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Nếu nhân viên hoặc kế toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản thì phải làm thế nào. Phải hạch toán và cần những giấy tờ gì để hạch toán đúng nhất trong trường hợp này để ngân hàng trả lại số tiền trên và thể thiện đúng theo chuẩn mực kế toán. Kế toán Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên trong bài viết này.

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản như thế nào: Khi giao nhiều trường hợp viết nhầm UNC ghi sai thông tin người nhận hoặc tên doanh nghiệp nên tiền bị chuyển sai tài khoản.

I. Hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản xảy ra những trường hợp nào
Trong trường hợp này kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này như thế nào cụ thể vào từng trường hợp.

Giấy tờ có thể viết sai dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản

– Ủy nhiệm chi thanh toán

– Hợp đồng

– Hóa đơn

– Người đi chuyển tiền viết sai tên người nhận, viết sai số tài khoản…

Hướng dẫn hạch toán chuyển nhầm tiền như sau
Nếu nguyên nhân chuyển nhầm tiền do:

1. Viết nhầm ngày giao dịch UNC đi 01 hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 112

2. Kế toán hoàn thiện thông tin do kế toán viết sai thông tin khách hàng hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 3388

3. Viết sai ngày gửi UNC đi lần 02 hạch toán như sau: Nợ TK 331/ Có TK 112

Thông thường nếu kế toán hạch toán trường hợp chuyển nhầm tiền như vậy sẽ chuyển thành 02 lần thanh toán và bị thừa TK 3388 khoản phải trả khác. Trường hợp này kế toán Chúng tôi sẽ gợi ý bạn cách xử lý như sau.

hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào

II. Trường hợp: ghi sai thông tin khách hàng nên bị hoàn lại tiền vào tài khoản
+ Cách 01: Hướng dẫn hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản theo đúng chế độ kế toán chuyển tiền vào tài khoản

1. Hạch toán theo ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 113/ Có TK 112

2. Kế toán hạch toán số tiền hoàn lại do ghi sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có 113

3. Hạch toán ngày giao dịch UNC đi lần 02: Nợ TK 331/ Có TK 112

+ Cách 02: Trường hợp kế toán đã hạch toán vào công nợ

4. Hạch toán theo ngày giao dịch UNC đi: Nợ TK 331/ Có TK 112

5. Trường hợp được hoàn lại tiền vì ghi sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có TK 331

+ Cách 03: nếu kế toán đã tính vào khoản phải thu khác

1. Tính theo ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 1388/ Có TK 112

2. kế toán hoàn lại tiền do ghi sai thông tin của khách hàng hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 1388

3. Hạch toán theo ngày gửi giao dịch UNC lầm 02 trở đi: Nợ TK 331/ Có TK 112

III. Hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản trong trường hợp không phát sinh giao dịch mua bán
Trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản mà không phát sinh quan hệ mua bán hạch toán trả lại tiền như sau.

+ Cách 01: Người được chuyển nhầm tiền trả lại tiền

1. Hạch toán theo ngày giao dịch đã được nhân tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388

2. Hoàn lại tiền cho khách hàng theo UNC, Giấy nộp tiền hoặc phiếu chi tiền: Nợ TK 3388/ Có 111,112

+ Cách 02: Người được chuyển nhầm tiềm không trả lại

1. Hạch toán theo ngày giao dịch nhận được tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388

2. Nếu người nhận được tiền không trả lại cho công ty, nên hạch toán chuyển nhầm hoặc cho tặng số tiền đã chuyển nhầm: Nợ TK 3388/ Có TK 711

Như vậy trường hợp doanh nghiệp của bạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản, tùy vào từng trường hợp để hạch toán cụ thể.

Theo ketoanleanh.vn