Tìm hiểu quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Tìm hiểu quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, có gián ảnh 3×4 mới chụp trong vũng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định.

Tìm hiểu quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Tìm hiểu quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Điều kiện cần để được thi
Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muốn được cấp “ Chứng chỉ hành nghề kế toán ” của Việt Nam thì phải dự thi sát hạch kiến thức về luật pháp Việt Nam. Người dự thi sát hạch phải là người đang được phép hành nghề của nước sở tại.

2 Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm 04 phần:
+ Pháp luật về kinh tế, Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

+ Tài chính và quản lý tài chính.

+ Thuế và quản lý thuế.

+ Kế toán tài chính và kế toán quản trị.

– Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi là tiếng Việt.

– Thời gian thi là 145 phút cho cả 04 phần thi. Người tham gia 03 phần thi thì thời gian thi là 110 phút (Trường hợp được miễn môn thi).

3. Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, có gián ảnh 3×4 mới chụp trong vũng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định.

+ Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực: Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài.

+ Tài liệu (bao gồm cả bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài) chứng minh người dự thi là hội viên chính thức của tổ chức nghề nghiệp.

+ 03 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong vũng 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú.

+ Tài liệu chứng minh tổ chức nghề nghiệp đó cấp Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định.

4. Kết quả thi
Thang điểm chấm thi là thang điểm 100. Điểm thi chấm từ 1 điểm trở lên. Bài thi đạt yêu cầu là bài thi đạt từ 56 điểm trở lên. Kết quả thi được thông báo cho từng người dự thi. Người đạt kết quả thi được Hội đồng thi tổng hợp danh sách trình Bộ trưởng Bộ Tài chính. Làm cơ sở xem xét để cấp Chứng chỉ theo quy định.

Theo lamketoan.vn