Tìm hiểu quy định xuất hóa đơn bán lẻ

Tìm hiểu quy định xuất hóa đơn bán lẻ

Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có đầy đủ các thông tin sau. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này, người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ.

Tìm hiểu quy định xuất hóa đơn bán lẻ

Tìm hiểu quy định xuất hóa đơn bán lẻ

Trên thị trường Việt Nam hiện nay xuất hiện rất nhiều các doanh nghiệp tham gia cung cấp và buôn bán các mặt hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng trên thị trường. Tuy nhiên việc các doanh nghiệp bán hàng hóa cho người tiêu dùng thông thường thì không xuất hóa đơn đỏ. Như vậy vào cuối mỗi tháng nhân viên kế toán sẽ tiến hành lập một hay nhiều hóa đơn bán lẻ để xác định doanh thu. Vậy cách xuất hóa đơn khách lẻ như thế nào mới đúng so với quy định.

Quy định xuất hóa đơn bán lẻ
Theo thông tư 153/2010/TT-BTC thì đối với mỗi đơn hàng trị giá dưới 200.000đ mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì hàng ngày (số lượng nhiều), hàng tháng (số lượng ít) nhân viên kế toán sẽ lập một bảng kê theo mẫu số 5.7 – Phụ Lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC để xuất chung trên 1 tờ hóa đơn, chúng ta không cần tách giá trị hóa đơn bán lẻ ra thành nhiều hóa đơn.

Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có đầy đủ các thông tin sau. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này, người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê. Trường ơợp người bán hàng nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

Trong trường hợp với đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000đ thì chúng ta bắt buộc phải lập hóa đơn bán lẻ cho từng khách hàng đó chứ không được xuất gộp của nhiều đơn hàng như đối với trường hợp đơn hàng dưới 200.000đ.

Chúng ta xuất hóa đơn dựa theo quy định sau “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đ trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn ” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” “, Sau khi lập hóa đơn chúng ta giữ lại liên một và liên hai trên quyển hóa đơn còn liên 3 vẫn có thể lưu chuyển nội bộ để hạch toán. Quy định này không áp dụng đối với các công ty, cửa hàng xăng dầu.

Đối với trường hợp thứ hai rất nhiều kế toán cho rằng điều đó không quan trọng bởi vì làm sao nhân viên thuế lại biết được người đó mua hàng có giá trị trên 200.000đ hay không. Quả thật việc này cũng rất khó nhưng để xác định được thì chúng ta chỉ cần lấy tổng giá trị tiền hàng rồi chia cho số lượng của mặt hàng nào đó nếu giá trị đơn vị của mặt hàng đó lớn hơn 200.000đ như vậy chúng ta đã thực hiện việc lập hóa đơn sai quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC

Theo lamketoan.vn