Tìm hiểu thủ tục công ty mới thành lập

Tìm hiểu thủ tục công ty mới thành lập

Tiến hành đặt in hóa đơn (nếu cần), liên hệ ngay với nhà in uy tín. Khi xác nhận thông tin trên hóa đơn mẫu kế toán nên kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi đưa xếp ký và đóng dấu, tránh sai sót dẫn tới sai hóa đơn đặt in là rất tốn kém và bị xếp đánh giá.

Tìm hiểu thủ tục công ty mới thành lập

Tìm hiểu thủ tục công ty mới thành lập

Lưu giữ bản gốc và nên phô tô công chứng ra một số bản sao công chứng giấy phép kinh doanh. Từ năm 2010 giấy phép kinh doanh và đăng ký mã số thuế DN được gộp chung vào nhau.phô tô này để khi cần thiết sử dụng.

– Tiến hành lập tờ khai thuế môn bài mẫu mới nhất theo thông tư 28/2011/TT-BTC trong vòng 10 ngày dựa vào ngày trên đăng ký kinh doanh.và đi nộp tiền thuế môn bài dựa vào vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh.

– Tiến hành đặt in hóa đơn (nếu cần), liên hệ ngay với nhà in uy tín. Khi xác nhận thông tin trên hóa đơn mẫu kế toán nên kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi đưa xếp ký và đóng dấu, tránh sai sót dẫn tới sai hóa đơn đặt in là rất tốn kém và bị xếp đánh giá.

– Làm tờ khai thuế GTGT của tháng bắt đầu trên đăng ký kinh doanh (kể cả không có hóa đơn nào phát sinh)

– Thực hiện mở tài khoản ngân hàng, mỗi một công ty có ít nhất một tài khoản ngân hàng để giao dịch. Vì luật thuế quy định hóa đơn mua vào lớn hơn 20 triệu cần phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Xây dựng hệ thống kế toán ngay từ ban đầu (theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC hoặc quyết định 15/2006/QĐ-BTC)

– Xây dựng một số điều lệ của công ty, hay một số quy chế như: quy chế lương, thưởng…

Theo lamketoan.vn